Mit fog megtanulni?

Mit fog megtanulni?

A PetraLingua® ® nyelvtanfolyamaival megtanulhatja az angol, német, francia, spanyol, orosz és kínai nyelv alapjait.

Kiknek terveztük a tanfolyamokat?

A PetraLingua® multimédiás nyelvtanfolyamokat 3-10 éves gyermekek számára dolgoztuk ki, de olyan felnőttek számára is ajánljuk, akik gyermekükkel együtt szeretnének nyelvet tanulni.

A PetraLingua® multimédiás kurzusok tudományos-módszertani háttere

Az információk 88%-át látás és a hallás útján szerezzük.
88%
75%
13%
6%
3%
3%
ízlelés
szaglás
érintés
hallás
látás

Kutatások bizonyítják, hogy a gyerekek sokkal könnyebben tanulnak, ha az információt vizuális és verbális úton is átadjuk. Más kutatások szerint a legjobb eredményt vizuális média használatával érhetjük el, mert tudásunk 75%-ához látás útján jutunk. Ha hozzászámoljuk ehhez azt a 13%-ot, amit hallás útján szerzünk, világossá válik, hogy egy idegen nyelv elsajátításának leghatékonyabb módja az audiovizuális médiák kombinációja. (lásd diagramm)

Ez az oka annak, hogy míg a gyerekek a tévéből érkező információkat könnyen megjegyzik, és a számítógépes játékokkal is könnyen megbírkóznak, az iskolában szerzett tananyagot gyorsan elfelejtik. A másik tényező, mely fontos szerepet játszik a nyelvoktatás és -tanulás multimédiás megközelítésében, az okok és következmények közti interaktivitás. Ennek köszönhetően a gyerekek agyának azon része is “működésre kényszerül”, ami a tanórák alatti passzív hallgatásnál és figyelésnél inaktív marad.

A diagrammon az látható, hogy az egyes érzékszerveken keresztül az információk hány százalékához jutunk

Miért használjunk multimédiás eszközöket az idegennyelv-tanulásnál és -oktatásnál?

Az idegennyelv-tanulás és -oktatás multimédiás megközelítésben annyit tesz, hogy különböző médiákat használunk fel, hogy segítsünk a gyerekeknek az új nyelv hatékony elsajátításában. A következő médiákat vesszük igénybe:

Természetesen gyakran kombináljuk a fentieket, például az audio-video-interaktív gyakorlatoknál.

szöveg
audio
video
- képek
- interaktív gyakorlatok
Our concept of learning and teaching tovább