Öğrenme ve öğretme anlayışımız

Ne öğreneceksiniz?

PetraLingua® kursu size İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Çince dillerinin temellerini öğretecektir!

Kurs kimlere yöneliktir?

PetraLingua® kursları öncellikle 3-10 yaş arası

çocuklar için tasarlanmıştır. Bir yabancı dil öğrenmenin ilk yolunu seçerken, yetişkinler de çocukken yabancı dil öğrendikleri gibi dil öğrenerek hata yapmayacaktır.


PetraLingua®multimedya derslerinin bilimsel metodolojik-didaktik varsayımları

Görme ve işitme ile bilgilerin %88’ini alırız
88%
75%
13%
6%
3%
3%
Görme
İşitme
Dokunma
Koku alma
Tatma

Araştırmalar çocukların, onlara hem sözlü hem de görsel olarak hitap edildiği zaman daha kolay öğrendiklerini göstermektedir. Diğer çalışmalar görsel medyaların en başarılı olduğunu göstermektedir. Bunun sebebi görmenin toplam öğrenme sürecinde %75 oranında yer almasıdır. İşitmenin, hafızada yer etme sürecindeki %13 katılım payı da buna eklendiğinde, yabancı dilin en iyi ses-video medyaların birleşimi yoluyla öğrenildiği açıktır. (Resimdeki diyagrama bakınız).

Çocukların televizyonda gördüklerini neden kolaylıkla akılda tuttuğu veya bilgisayar multimedya oyunlarını neden kolay öğrendiği ve okulda öğrendiği dersleri neden unuttuğu sorularının cevabı da budur. Ayrıca, yabancı dil öğretimi ve öğreniminde yeni multimedya yaklaşımında, neden ve sonuç etkileşiminin önemli rolü vardır. Bu şekilde, dersi pasif olarak dinleyen ve izleyen beynin uyarılmayan bölümleri uyarılmış olmaktadır.

Farklı duyuların bilgi alımına katılım yüzdesi

Yabancı dil öğrenme ve öğretmede neden multimedya kullanılır

Yabancı dil öğretme ve öğrenmede multimedya yaklaşımı, çocukların daha yüksek başarıyla yabancı dile hakim olmaları için çoklu medya kullanımı anlamına gelmektedir. Öğretmede kullandığımız medyalar tek tek şunlardır:

Tabii ki, ses-video-interaktif alıştırmalar gibi, aynı zamanda bunların kombinasyonu da sıkça kullanılmaktadır.

Metin
Ses
Video
Resimler
İnteraktif alıştırmalar
Our concept of learning and teaching Devamı