Franska för barn PetraLingua® språkinlärningsset med Video-DVD, ljud-CD, aktivitetsbok

Med det kompletta PetraLingua® Franska för barn lärandeset har dina barn nu möjligheten att njuta av vårt färgglada Franska lärovideo på DVD, lyssna på alla låtar från kursen på en CD och öva vad de lärt sig med deras Franska aktivitetsbok..

Plus! PLUS!Vi erbjuder också en exeptionell möjlighet för dig att kombinera dina PetraLingua® multimedia Franska läroset med annat kursinnehåll som också är tillgängliga online!

Genom att köpa kompletta PetraLingua® multimedia Franska läroset får du även ett års tillgång till PetraLingua® onlinekurser!

RENDELJEN MOST!

Viktig notis:

Glöm inte att du kan välja språket på broschyrguiden till föräldrar och instruktioner till aktivitetsboken!

Språkkurs-DVDer

PetraLingua® multimedia Franskakurs för barn innehåller 21 vardagliga lektioner.

Du kan se listan på lektionerna här:

Varje lektioner innehåller en introduktionsvideo följt av en revisionsversion för att upprepa orden och meningarna talat av en infödd talare.

Ett stort antal av lektionerna innehåller animerade gloslåtar komponerade för att upprepas, och öva orden från lektionerna. Varje låt följs av en instrumentell version.

Ljud-CD med låtar

Alla Franska låtar från kursen är även inspelade på en separat ljud-CD

Franska aktivitetsbok med Ljud-CD

Aktivitetsboken innehåller alla ämnen som täcks av PetraLingua® Franskakurser och ger ditt barn en stor möjlighet att öva deras läs och skrivförmåga.

Dessutom, för att fokusera på deras hörförmåga, innehåller aktivitetsboken ett stort antal Franska hörövningar, inspelade på en ljud-CD.

Wuffy Hund Handdocka

Barnen kommer säkert att känna igen hunden från språkvideon.

Våran Wuffy handdocka är inte bara en söt leksak, men också ett underbart undervisningsverktyg som kan användas i klassrummet och i hemmet.

Lärande genom lek är grundläggande till barns utbildning. Dockor tillhandhåller ett kreativt inlärningsstruktur för språkstudenter, och uppmuntrar dem att utforska språk på ett säkert sätt.

Genom att stimulera barnens fantasi, kreativa lek och upptäckt, dockorna uppmuntrar tal och språkutveckling.

Även de barn som är blyga av tala ett nytt språk kommer enkelt att relatera till dockan och kommer gärna börja prata och uttrycka sina tankar.

Handdockan kan användas för att introducera nya ord och meningsstrukturer, upprepra kunskapen, berätta historier, sjunga sånger, spela spel eller agera ut dialoger.

PetraLingua® Föräldrars broschyrguide

Föräldrarnas broschyrguide ger dig detaljerad information om PetraLingua® multimedia Franskakurs och praktiska riktlijer på hur man ska lära sig ett nytt språk med ditt barn.

Ditt PetraLingua® ID-kort

Genom att köpa kompletta PetraLingua® multimedia Franska läroset får du tillgång till alla interaktiva aktivitet som är tillgängliga online, i ett år.

Bortsett från video och låtar från ditt Franskaset, PetraLingua® online Franskakurser innehåller ett antal olika interaktiva Franskaövningar och en talande bildordbok för varje lektion.

Öva nya ord genom att spela ett kortspel - med Wuffy!

PetraLingua bildkort erbjuder ett roligt och enkelt sätt att öva nya ord. Ett sätt av 54 färkort med bilder på ena sidan och ord skrivna på andra sidan av korten.

Audiovisuella ordböcker på DVD

Setet innehåller en separat DVD med talade bildordböcker, så att barnen kan titta på TV utan att använda datorn eller ha åtkomst till Internet. Det är särskilt lämpligt för mindre barn som redan vet hur man använder fjärkontrollen till DVD-spelaren.