Tyska för barn - online språkkurs med svenska översättningar Petralingua® Tyska språkkurser för barn kommer lära dig grundläggande Tyska ord på det roliga, effektiva och interaktiva sättet!

Nyhet! Kompletta PetraLingua® multimedia språkinlärningsset är tillgängliga!

Upptäck

Petralingua® Tyska språkkurser för barn innehåller:

  • 21 lektioner
  • 11 Tyska låtar för barn
  • 80 animerade Tyska video för barn
  • 140 interaktiva Tyska övningar för barn
  • 500 grundläggande Tyska ord
  • Tyska bildordböcker för barn
  • Tyska aktivitetsböcker för nedladdning

Hej, mitt namn är Woffy!
Jag kommer att vara din guide genom kursen!

1. 21 lektioner som introducerar nya Tyska ord

Petralingua® Tyskakurs lär barnen grunderna i Tyska genom vanliga vardagssituationer. I varje lektion introduceras nya ord genom en introduktionsvideo. Du kan se listan på lektionerna här.

+ +

2. Tyskalärande Video

Varje introduktionsvideo följs av en revisionsversion. Efter pipet ska barnen repetera orden och meningarna som talats av den ursprungliga talaren. På det här sättet, övar de på språkstrukturen, och utvecklar deras talförmåga. Älskvärda varelser och animerade filmer kommer vara intressanta för elever av alla åldrar.

+ + +

3. Tysklärande Låtar

Ett stort antal lektioner inkluderar sånger komponerade för att upprepas och för att öva ordförråd från lektionerna. Barnen kommer gärna lyssna på glada melodier mer än en gång och genom detta snabbt memorera nya ord.

+

4. Sångaktiviteter

Varje sång följs av en instrumentalversion, så att barnen själva kan sjunga ensama till de kända melodierna och stolt visa vad de lärt sig.

+ +

5. Online Interaktiva Tyskaövningar

Varje lektion avslutas med en uppsättning av olika interaktiva övningar, vars syfte är att träna de ord som har införts i lektionen, och för att utöka ordförrådet. De representerar ett bra sätt att mäta din egen utveckling, och de är lämpliga både för barn som kan och för dem som ännu inte kan läsa. Övningarna är aldrig samma, eftersom varje gång du uppdaterar sidan, får du en annan uppsättning av tyska ord att öva på!

+ +

Tysktalande Bildordbok För Varje Övning

Ljud och bildordboken från varje lektion kan användas för att hjälpa oss komma ihåg ord som var introducerade i videon. Upprepa orden efter talaren men också öva på skrift.

+ +

Ett komplett Tyska aktivitetsbok med ljudövningar att ladda ned!

Aktivitetsboken innehåller alla de ämnen som omfattas av tyskakursen och ger dina barn en bra möjlighet att träna deras tyska läs-och skrivförmåga. Dessutom, för att fokusera på deras förmåga att lyssna, omfattar aktivitetsboken ett stort antal hörövningar , även tillgänglig för nedladdning. Om du vill se en förhandsvisning av aktivitetsboken och lyssna på prov på hör och ljudövningar, besök vår nya "Nedladdningar" .
När du prenumererar på vår Tyskakurs , kommer du att kunna hämta hela Tyska aktivitetsboken , liksom hörövningar och alla låtar från kursen !

Nyhet!