Hur lära sig språk? Hur fångar PetraLingua® kurser barnens uppmärksamhet och utvecklar deras kärlig till språkinlärning?

Precis som du, har dina barn har sina vardagliga bekymmer som upptar deras sinnen. Det finns regler för att befria både dig och dina barn från dessa bekymmer, så att de kunde ersättas av en ny erfarenhet: att lära sig och tala ett nytt språk.
Så hur kan vi vända oss bort från våra vardagliga bekymmer och fria våra sinnen för lärande?
Nedan hittar du åtta tips av en erfaren lärare.
Dessutom kan du överväga multimedia element som användes baserat på vetenskapliga antaganden.

Hur utveckla barnets kärlek till lärandet?

Exempel
Vetenskapliga antaganden
Tips från en erfaren lärare

Generera nyfikenhet

Vad finns i den magiska bollen? Allt eftersom videon börjar, vet vi inte vad som finns inuti den magiska bollen och vi är nyfikna på att vad vi ska lära oss den här lektionen.

Användandet av en interesant historia

Historien om en magiker och hans hatt
Vad är det som kommer ut ur den magiska hatten? Pennor, böcker, anteckningsböcker och andra skolsaker vi kommer att namnge den här lektionen.

Användning av skoj och humor

Åskväder
Precis som i tecknade filmer, blir Woofy och hans hus ryckta iväg av orkanen. Givetvis har historien ett lyckligt slut och barnen har roligt genom att namnge väderförhållanden.

Relatera en personlig upplevelse

Barnens rum
I video-settet, i en bekant miljö lär vi oss namn på möbler och rum i huset.

En vänlig mascot som guidar barnen runt lektionerna.

Hej, mitt namn är Woffy!
Varje ämne introduceras av Woofy, kursens hundmascotten. Han intar också en aktiv roll i videon.

Använda kontroverser

Är sködpaddan snabb?
Kontroversen kan enbart lösas genom att göra antagande, vilket kräver ytterligare ansträngningar.

Upprepa samma tema med olika metoder

Lärandet av nya färgord
Genom att titta på den här intressanta animerade video kan vi lära oss ord för färger på bollarna som framträder på scenen. Bollarna är samma bara att färgen skiljer sig.

Beskriv saker och djur
Vi använder färgorden vi precis lärt oss för att beskriva saker och djur vi redan kan namnge.

Upprepad lyssnande av ljud-och bildordboken hjälper oss memorera orden.

Ljud-och bildordbok kan användas för att hjälpa oss komma ihåg ord, och repettera orden efter talaren men även öva på skrivning.

Använda behovet av självbekräftelse

Att hålla reda på barnens poäng i slutet av varje lektion hjälper till att utveckla dess tävlingsanda. Lektionerna är inte alltför svårt och det är lätt att göra framsteg.

Poäng i slutet av lektionen jämfört med barnets maxpoängen och det högsta personliga poäng.

Grafiska symboler av multimediaelement som används i PetraLingua®-kurser.

Lyssna på den talande texten
Lyssna på musiken utan orden
Lyssna på orden i låten
Uttala orden
Sjunga låtarna
Läsa texten
Titta på bilder eller video
Pip
Skriver
Gör slutsatser