Vårt koncept av lärande och undervisning

Vad ska du lära dig?

PetraLingua® kurser kommer att lära dig grunderna i Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Ryska och Kinesiska!

För vem är kurserna designade för?

PetraLingua® kurser är specialutformade för barn i åldrarna mellan 3 och 10 års.

Också lämpligt för vuxna som vill lära sig ett nytt språk på samma säg de lärde sig som barn.

Vetenskaplig metodisk antagande av PetraLingua® multimedia kurser

vi tar in 88% av informationen genom syn och hörser
88%
75%
13%
6%
3%
3%
syn
hörsel
beröring
lukt
smak

Forskning visar att barn lär sig på ett mycket enklare sätt om informationen presenteras både visuellt och verbalt. Andra studier visar att de bästa resultaten uppnås med visuella medier, eftersom vi förvärvar 75% av kunskap genom synen. Om vi lägger till 13% som vi förvärvar genom hörseln, blir det klart att det mest effektiva sättet att lära sig ett främmande språk är att kombinera ljud och video media (se diagram).

Detta är med andra ord anledningen till att barn lätt kan memorera innehåll de ser på TV eller behärska ett spel utan svårigheten, men också å andra sidan glömmer de snabbt de lärdomar de lär sig i skolan. En annan faktor som spelar en viktig roll i den nya multimedia inställning till undervisning och inlärning av främmande språk är interaktiviteten mellan orsak och följd. På så sätt använder barnen aktivt de delar av hjärnan som inte skulle vara involverad i passiv process som involverar hörseln och synen i en föreläsningen.

Diagramet visar procentuellt informationen vi tar in genom våra sinnen

Varför använda multimedia i främmande språkinlärning och undervisning?

Multimedia synsättet till undervisning och lärandet av främmande språk använder olika sorters media för att hjälpa barn lära nya språk på ett effektivt sätt. Media vi använder är:

Givetvis kan vi kombinera dem; till exempel ljud-video-interaktiva övningar.

Text
Ljud
Video
Bilder
Interactiva övningar
Our concept of learning and teaching mer