Ryska för barn - online språkkurs med svenska översättningar Petralingua® Ryska språkkurser för barn kommer lära dig grundläggande Ryska ord på det roliga, effektiva och interaktiva sättet!

Nyhet! Kompletta PetraLingua® multimedia språkinlärningsset är tillgängliga!

Upptäck

Petralingua® Ryska språkkurser för barn innehåller:

  • 21 lektioner
  • 11 Ryska låtar för barn
  • 80 animerade Ryska video för barn
  • 140 interaktiva Ryska övningar för barn
  • 500 grundläggande Ryska ord
  • Ryska bildordböcker för barn
  • Ryska aktivitetsböcker för nedladdning

Hej, mitt namn är Woffy!
Jag kommer att vara din guide genom kursen!

1. 21 lektioner som introducerar nya Ryska ord

Petralingua® Ryskakurs lär barnen grunderna i Ryska genom vanliga vardagssituationer. I varje lektion introduceras nya ord genom en introduktionsvideo. Du kan se listan på lektionerna här.

+ +

2. Ryskalärande Video

Varje introduktionsvideo följs av en revisionsversion. Efter pipet ska barnen repetera orden och meningarna som talats av den ursprungliga talaren. På det här sättet, övar de på språkstrukturen, och utvecklar deras talförmåga. Älskvärda varelser och animerade filmer kommer vara intressanta för elever av alla åldrar.

+ + +

3. Rysklärande Låtar

Ett stort antal lektioner inkluderar sånger komponerade för att upprepas och för att öva ordförråd från lektionerna. Barnen kommer gärna lyssna på glada melodier mer än en gång och genom detta snabbt memorera nya ord.

+

Sångaktiviteter

Varje sång följs av en instrumentalversion, så att barnen själva kan sjunga ensama till de kända melodierna och stolt visa vad de lärt sig.

+ +

5. Online Interaktiva Ryskaövningar

Varje lektion avslutas med en uppsättning av olika interaktiva övningar, vars syfte är att träna de ord som har införts i lektionen, och för att utöka ordförrådet. De representerar ett bra sätt att mäta din egen utveckling, och de är lämpliga både för barn som kan och för dem som ännu inte kan läsa. Övningarna är aldrig samma, eftersom varje gång du uppdaterar sidan, får du en annan uppsättning av ryska ord att öva på!

+ +

Rysktalande Bildordbok För Varje Övning

Ljud och bildordboken från varje lektion kan användas för att hjälpa oss komma ihåg ord som var introducerade i videon. Upprepa orden efter talaren men också öva på skrift.

+ +

Ett komplett Ryska aktivitetsbok med ljudövningar att ladda ned!

Aktivitetsboken innehåller alla de ämnen som omfattas av ryskakursen och ger dina barn en bra möjlighet att träna deras ryska läs-och skrivförmåga. Dessutom, för att fokusera på deras förmåga att lyssna, omfattar aktivitetsboken ett stort antal hörövningar , även tillgänglig för nedladdning. Om du vill se en förhandsvisning av aktivitetsboken och lyssna på prov på hör och ljudövningar, besök vår nya "Nedladdningar" .
När du prenumererar på vår Ryskakurs , kommer du att kunna hämta hela Ryska aktivitetsboken , liksom hörövningar och alla låtar från kursen !

Nyhet!